top of page

Esu socialinių mokslų daktarė, 

dėstytoja ir mokymų lektorė, mentorė, psichoterapeutė,

akredituota koučingo specialistė (ACC) ir setifikuota karjeros praktikė.

Skaitau paskaitas, vedu mokymus, teikiu konsultacijas individualiais ir karjeros klausimais,

vedu lyderystės mokymus ir konsultacijas vadovams.

Rašau įvairius mokslinius ir populiariuosius straipsnius,

esu kelių vadybos knygų autorė ir bendraautorė bei įvairių ugdymo programų autorė.

 

2017-2018 m. Tarptautinės Koučingo Asociacijos ICF Lietuva Prezidentė,

2014-2019 m. šios Asociacijos direktorė, ilgametė Valdybos narė. 

 

Mano  pagrindinės tyrinėjimų sritys:

koučingas, lyderystė, karjeros planavimas,

efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas, geštalto principų taikymas organizacijoms

bei lygios lyčių galimybės. 

 

Šalia profesinės veiklos esu trijų vaikų mama.

Ugdymo procesas yra mano ilgametis kelias, vystomas ir teikiamas pačiomis įvairiausiomis formomis –

nuo individualių konsultacijų iki viešų paskaitų,

mokymų ar tekstų, šiltų susitikimų ir pokalbių. 

Tikiu, kad dialogas, kuriamas santykis, aktyvus klausymasis ir refleksijos atveria resursų skrynias įvairiausioms galimybėms, sukuria palaikančią ir saugią erdvę mokytis ir taip augti kas tai bebūtų -

komandos susitikimas, paskaita, seminaras ar asmeninis pokalbis.

Anot N. Mandelos, “ugdymas yra vienas galingiausių ginklų, kuriuo galima keisti pasaulį”.

Tuo tikiu, gyvenu ir kviečiu prisijungti.

Mokymų ir profesinė patirtis

 • 2023-04-22 Psichologinės sveikatos konferencija "Atspirties taškai: iš tamsos į gyvenimą" , Vilnius, "Panorama". Pranešimas ir praktinės dirbtuvės "Vidinis kritikas ir aš bei mano įsitikinimai." 

 • 2023-04-18 Tūkstanmečio mokyklų programa: Lyderystė. Pranešimas: "Ugdomasis vadovavimas (koučingas)" ir Praktinės dirbtuvės.

 • 2023-04-06 Patirtinių mokymosi metodų taikymas studijose: mokymai

 • 2023-04 / 05 / 06 mėn. Mikrokredencialų paskaitos: Savęs pažinimas ir asmeninis įvaizdis. Karjeros valdymas. Lyderystė. MRU.

 • 2023-10-28 STEAM dienos Vilniaus Licėjuje: viešoji paskaita "Savęs pažinimas – kūrybinių galių atskleidimas".

 •  2022-10-29 Psichologijos dienos. Pranešimas apie koučingo metodą" "Kas yra koučingas ir ar gali jis būti rimtas?".

 • Programos vertinimas soc. partneriams: EVS Group UAB; ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS, 24 val. Viešojo sektoriaus medicinos įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimas yra reglamentuojamas teisės aktu; remiantis juo ir parengta ši programa. 

 • 2022-10-27 socialinių įstaigų vadovų ir vid. grandies vadovų mokymai apie koučingo integravimą į skirtingų kartų  darbuotojų organizacijas (MRU LAB užsakomieji išoriniai mokymai).

 • 2022-05-19, 20 d. Ugdomojo konsultavimo mokymai Lietuvos Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Lyderių akademijoje. 6 akad. val.

 • 2022-05-19 ir 26 d. pravesti profesinės Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Lyderių akademijoje mokymai „Ugdomasis konsultavimas“ 

 • 2022-05-15 Ekspertinis pasisakymas „Labas rytas, Lietuva“ laidoje, LRT - apie savęs pažinimo svarbą ir kam to reikia. 

 •  2022-05- 18  d.  dalyvavo Tarptautinės Koučingo federacijos ICF Lietuva skyriaus organizuotoje diskusijoje Koučingo savaitės proga „LYDERIO ĮTAKA ORGANIZACIJAI“.  
  Ir 2022-05-19 ir 26 dienomis dalyvavo ir vedė profesinės Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Lyderių akademijoje mokymus „Ugdomasis konsultavimas“.

 • 2022-05-10 diskusija-viešasis renginys „Minkštųjų kompetencijų svarba studijų procese: diskusija“(įrašas soc. tinkluose).

 • 022-03-09 pravesti mokymai apie vidinį kritiką "Psichologijos pavasario" paskaitų cikle (2,5 val.). 

 • 2022-01-13, 20 d. pravesti mokymai „Mokinių motyvacijos, bendravimo bei bendradarbiavimo tarp tėvų, mokinių ir mokytojų skatinimo veiksniai šiuolaikinio ugdymo procese“. Užsakovas: Elektrėnų Švietimo paslaugų centras.

 • 2022-04-29 MRU Lyderystės akademijos viešoji paskaita moksleiviams "3 žingsniai, kaip padėti sau pasirinkti ir nesuklysti", 1,5 val.

 • 2022-11-12 MRU Lyderystės akademijos viešoji paskaita moksleiviams "Lyderystė: kompetencijos ir asmeninės savybės, kurių reikia lyderiaujant", 1,5 val.

 • 2021-03 parengta „Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacijos tobulinimo“ programa tema „Mokinių motyvacijos, bendravimo bei bendradarbiavimo tarp tėvų, mokinių ir mokytojų skatinimo veiksniai šiuolaikinio ugdymo procese“. Užsakovas: Elektrėnų Švietimo paslaugų centras.

 • 2021 01 parengta mokymų programa „Meistro ir pameistrio santykiai profesiniame ugdyme“. Užsakovas: SMK.

 • 2020-12-16. Patyriminio ugdymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir per patirtį. Mokymai pedagogams.  

 • 2020-11-30; 2021-01-07; 2021-01-25; 2021-02-09 mokymai Užimtumo skatinimo ir motyvavimo pastangų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis pagal projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis (Projekto kodas: 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001. Projekto vykdytojas: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) bendradarbiaujant su projekto partneriu VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija.

 • 2018 m. spalio – 2020 birželio mėn.  UAB BAA TRAINING įmonėje – Ugdymo projektų vadovė, atsakinga už ne-techninių mokymų programų vystymą ir dėstymą, Train the trainer programos parengimą ir dėstymą, konsultacijų teikimą.

 • 2019 m. rugpjūčio 23-24 d. vasaros stovykla moterims „Aukso mainai arba pusiausvyra tarp duoti ir imti“.  Paskaita “Mergelė su nukirstomis rankomis: per pasaką į asmeninę lyderystę”.

 • Nuo 2018 m. IGROW instituto lektorė ir Koučingo programos autorė ir lektorė.

 • 2018 m. rupgūčio 18 d. seminaras “Lyderystė ir EQ”. UAB “Vaga”, Kaunas, “Mega”.

 • 2018 06 – 2018 12 07 UAB HILTI Komandinio ir Vadovų koučingo sesijos: Vadovų ir Pardavimų vadybininkų komandų mokymai.

 • 2018 m. rugsėjo mėn. mentorė “Galimybių akademijoje”.

 • 2018 09 01 – 2019 06 30 “Pagauk verslumo vėją” VU Verslo mokyklos projektas, dėstytoja ir mentorė.

 • Nuo 2018 m. gruodžio mėn. mentorė IDIALOGUE.lt

 • 2018 05 09 Koučingo seminaras Lietuvos generolo J. Žemaičio Karo akademijoje.

 • 2018 04 20 Mokymai IKEA “Koučingas darbui ir kasdienai”, Kaunas.

 • 2018 04 28 Žinių radijo laida “Gyvenu sveikai” – pokalbis tema “Darboholikai – kaip alkoholikai”.

 • 2018 04 05 viešas susitikimas-seminaras “Lyderystės nuostatos ir kaip pasitikėti savimi” (renginio nuoroda: https://www.vaga.lt/renginiai-ir-konkursai/lyderyste-nuostatos-kaip-pasitiketi-savimi-ir-sutelkti-kitus/159).

 • 2017 – 2018 m. ICF LITHUANIA asociacijos Prezidentė, dabartinė direktorė.

 • 2017 m. lapkričio 22 d. Vilniaus m. Riešės bendruomenėje pravestas seminaras Sprendimų priėmimas – kaip nebijoti ir išdrįsti.

 • 2017 m. spalio 24 d. Vilniaus m. Balsių bendruomenėje pravestas seminaras „Kaip priimti sprendimus, kai atidėlioju?“.

 • 2017 m. spalio 19 d. organizuota ICF Lietuva konferencija “peržengiant laiko ribas” ir skaitytas pranešimas “„Koučingo situacija pasaulyje, Europoje Lietuvoje: pagrindinės 2017 m. tendencijos ir įžvalgos”.

 • 2017 m. birželio 15 d. skaitytas pranešimas “Imunitetas pokyčiams: kaip priimti sprendimus šiandien” vienoje didžiausių pokyčių konferencijų “Išdrįsk pradėti”, Litexpo parodų rūmuose.

 • 2016 m. gruodžio 1 d. grupinio koučingo sesija su Metaforinėmis asociactyvinėmis kortomis.

 • 2016 m. lapkričio 29-30 d. Ugdomojo vadovavimo (koučingo) taikymas vadovo darbe. Viešojo administravimo institutas LIVADIS.

 • 2016 m. spalio 19 d. Koučingo metodo pristatymas Alytaus m. savivaldybės Socialinių darbuotojų skyriui.

 • 2016 m. rugpjūčio 17-20 d. Nacionalinė moksleivių akademija Vasaros sesija Nidoje. Asmeninio ugdymo užsiėmimai moksleiviams (Nida).

 • 2016 m. liepos 14 d. Socialinis projektas: Ateities profesijų kūrybinės dirbtuvės” VGTU LinkMenų fabrike. Moksleivių karjeros konsultavimas (Vilnius).

 • 2016 m. liepos 5-7 d. Vaikų užimtumo projektas “Praleisk vasarą aktyviai”. Karjeros ir asmens augimo konsultacijos moksleiviams (Vilnius).

 • 2016 m. balandžio 20 d. “MRU karjeros laboratorija 2016”, užsiėmimas studentams “Žinau, ko noriu: mano karjeros vizija” (Vilnius).

 • 2016 m. kovo 24, balandžio 17 d., balandžio 24 d. susitikimų ciklas moterims “Pasitikinti, kurianti, laiminga” – seminarai temomis “Esu. Noriu. (ne) Galiu.”,  “Noriu – turiu! Kaip  ryžtis pokyčiams?” (bendradarbiaujant su UAB “Alfa idėjos ir technologijos”-FITIN).

 • 2015 m. gruodžio mėn. 8, 10 ir 15 d. Ugdančiosios lyderystės mokymai VSD mokymų centre.

 • 2014-03-24 – 25  – “Ugdomasis vadovavimas” (16 akad. val.). Užsakovas – Kalėjimų departamento Mokymų centras prie LR Teisingumo ministerijos ir Bridge2Apex, PriceWaterCoopers.

 • 2014-01-20 – 2014-03-24 – Koučingo kompetencijų ugdymas (30 akad. val.). Užsakovas – ISM SA ir II kurso studentai.

 • 2014-01-18 – seminaras “Lyderystė ir emocijos – ar tai suderinama?“ (4 akad. val.). Lyderystės akademija (MRU).

 • 2013-05-15 – seminaras „Mobingas“ (8 akad. val.). Užsakovas – Lietuvos darbo federacija (LDF), dalyviai – Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos darbo federacijų atstovai.

 • 2013-03-31 – seminaras „Koučingo taikymo galimybės ir svarba organizacijose“ (8 akad. val.). Lyderystės akademija (MRU).

 • 2013-03-16 – seminaras „Koučingo metodai ir jų taikymas organizacijose“ (8 akad. val.). Vadybos akademija (MRU).

 • 2012-03-31 – seminaras „Ugdymas/koučingas. Kas yra/nėra koučingas ir kodėl būtent koučingas?“ (8 akad. val.). Vadybos ir administravimo (AVADA) asociacija.

 • 2011-10-11 – seminaras „Diskriminacijos fenomenas: teisinis ir socialinis aspektai“ (2 akad. val.). Užsakovas – Lietuvos Studentų Sąjunga (LSS). Dalyviai – studentų sąjungos atstovai, įvairių nevyriausybinių organizacijų ir moterų asociacijų nariai.

 • 2011-06-08 – seminaras „Subalansuotas lyčių atstovavimas siekiant profesinės karjeros“ (2 akad. val.). Organizatorius – MRU Doktorantų draugija. Dalyviai – Lietuvos jaunieji mokslininkai.

 • 2010-06-28 – seminaras „Inovatyvūs mokymosi metodai“ (6 akad. val). MRU.

 • Mentorė pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

bottom of page